ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
การตรวจรับพัสดุโครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมถนน สายวัดหนองหมุก-ทุ่งคา หมู่ที่ 6 ตำบลตากแดด อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร
14 กุมภาพันธ์ 2566

1675