องค์การบริหารส่วนตำบลตากเเดด

องค์การบริหารส่วนตำบลตากเเดด

องค์การบริหารส่วนตำบลตากแดด หมุ่ที่ 7 ตำบลตากแดด อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร 86190 (เวลาทำการ จันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30น.)
โทรศัพท์ : 077-613432 โทรสาร : 077-613432 ต่อ14 / Socail Network FB : อบต.ตากแดด / เพจ : อบต.ตากแดด จ.ชุมพร
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : saraban@takdad.go.th