ภาพกิจกรรม
โครงการธนาคารขยะประจำตำบลตากแดด

โครงการธนาคารขยะประจำตำบลตากแดด

48

2 กรกฎาคม 2567
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมประจำปี67

โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมประจำปี67

56

21 มิถุนายน 2567
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลตากแดด ประจำปี 67

โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลตากแดด ประจำปี 67

58

20 มิถุนายน 2567
อ่านเพิ่มเติม...
รวมพลังสร้างสัปปายะสู่วัดด้วยวิถี ๕ส (Big Cleaning Day) วัดประเดิม

รวมพลังสร้างสัปปายะสู่วัดด้วยวิถี ๕ส (Big Cleaning Day) วัดประเดิม

55

30 พฤษภาคม 2567
อ่านเพิ่มเติม...
🔸วันพุธที่ 1 พฤษภาคม 2567🔸
             นายจำนงค์ อ้นทอง นายกองค์การบริหารส่วนตำบล มอบหมายให้  นายไตรรงค์ ชั่งสัจจา รองนายกบริหารส่วนตำบลตากแดด เข้ารับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ฉายกับสมเด็จพระเจ้าพระบรมราชินี เวลา 10.00 น. ณ หอประชุมจังหวัดชุมพร

🔸วันพุธที่ 1 พฤษภาคม 2567🔸 นายจำนงค์ อ้นทอง นายกองค์การบริหารส่วนตำบล มอบหมายให้ นายไตรรงค์ ชั่งสัจจา รองนายกบริหารส่วนตำบลตากแดด เข้ารับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ฉายกับสมเด็จพระเจ้าพระบรมราชินี เวลา 10.00 น. ณ หอประชุมจังหวัดชุมพร

389

1 พฤษภาคม 2567
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดตำบลตากแดด ประจำปี 2567

โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดตำบลตากแดด ประจำปี 2567

408

5 เมษายน 2567
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการสานสายใยสร้างสัมพันธ์ 2566

โครงการสานสายใยสร้างสัมพันธ์ 2566

426

29 มีนาคม 2567
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการพัฒนาศักยภาพของสตรี ประปี 2567

โครงการพัฒนาศักยภาพของสตรี ประปี 2567

498

1 มีนาคม 2567
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน ในพื้นที่ตำบลตากแดด

โครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน ในพื้นที่ตำบลตากแดด

771

9 กุมภาพันธ์ 2567
อ่านเพิ่มเติม...
งานสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลตากแดด พาคนพิการร่วมงานวันคนพิการสากลจังหวัดชุมพร ประจำปี 2566 ของสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร ภายใต้ประเด็นหลัก คือ "United in action to rescue and achieve the SDGs for, with and by persons with disabilities" "รวมพลังเป็นหนึ่งเดียวพลิกฟื้นและบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนร่วมกับคนพิการ เพื่อคนพิการ โดยคนพิการ

งานสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลตากแดด พาคนพิการร่วมงานวันคนพิการสากลจังหวัดชุมพร ประจำปี 2566 ของสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร ภายใต้ประเด็นหลัก คือ "United in action to rescue and achieve the SDGs for, with and by persons with disabilities" "รวมพลังเป็นหนึ่งเดียวพลิกฟื้นและบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนร่วมกับคนพิการ เพื่อคนพิการ โดยคนพิการ

762

23 มกราคม 2567
อ่านเพิ่มเติม...
ประชุมประชาคมหมู่บ้าน

ประชุมประชาคมหมู่บ้าน

762

19 มกราคม 2567
อ่านเพิ่มเติม...
สืบสานประเพณีลอยกระทง

สืบสานประเพณีลอยกระทง

771

29 พฤศจิกายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
กิจกรรม อนุรักษ์สมุนไพรท้องถิ่น

กิจกรรม อนุรักษ์สมุนไพรท้องถิ่น

1967

29 กันยายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
 พิธีมอบประกาศนียบัตรบัณฑิตน้อย ประจำปีงบประมาณ 2565

พิธีมอบประกาศนียบัตรบัณฑิตน้อย ประจำปีงบประมาณ 2565

2020

31 มีนาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดตำบลตากแดด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดตำบลตากแดด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

2061

24 กุมภาพันธ์ 2566
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการส่งเสริมงานประเพณีเทศกาลเล่นลูกลม ชมแสงสี ริมคลองนาคราช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

โครงการส่งเสริมงานประเพณีเทศกาลเล่นลูกลม ชมแสงสี ริมคลองนาคราช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

2029

24 กุมภาพันธ์ 2566
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

2013

24 กุมภาพันธ์ 2566
อ่านเพิ่มเติม...
อบต.ตากแดด พาคนพิการและผู้ดูแล เข้าร่วมงานวันคนพิการสากลจังหวัดชุมพร ประจำปี 2565

อบต.ตากแดด พาคนพิการและผู้ดูแล เข้าร่วมงานวันคนพิการสากลจังหวัดชุมพร ประจำปี 2565

2231

23 กุมภาพันธ์ 2566
อ่านเพิ่มเติม...
ประมวลภาพกิจกรรม โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรม

ประมวลภาพกิจกรรม โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรม

2084

15 ตุลาคม 2565
อ่านเพิ่มเติม...
กิจกรรมการส่งเสริมสุขภาพ ประจำปี 2565

กิจกรรมการส่งเสริมสุขภาพ ประจำปี 2565

1998

1 กันยายน 2565
อ่านเพิ่มเติม...