ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลตากแดด

เวลาทำการ จันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 16.30 น.
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลตากแดด
ตำบลตากแดดด อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร 86190
โทรศัพท์ : 0-7761-3432
โทรสาร : 0-7761-3432 ต่อ 14
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ e-mail:saraba@takdad.go.th

LIne อบต.ตากแดด