ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. สายร่วมใจอุทิศ ม.8

Posted by:

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตากแดด

เรื่อง  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. สายร่วมใจอุทิศ หมู่ที่ 8 ตำบลตากแดด อำเภอเมือง

จังหวัดชุมพร  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

202207271755-1

0