ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Posted by:

องค์การบริหารส่วนตำบลตากแดด

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะจง

รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ

…………………………………….

 202207220929

0