ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน ๑,๒๘๐ โด๊ส

Posted by:

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตากแดด
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน ๑,๒๘๐ โด๊ส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

202209281549

0

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนหินคลุก สายสงัดศรี หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Posted by:

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตากแดด

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนหินคลุก สายสงัดศรี หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ

…………………………………….

202209281456

0

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงคลองส่งน้ำบ้านวัดหาดทรายแก้ว หมู่ที่ 3

Posted by:

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตากแดด

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงคลองส่งน้ำบ้านวัดหาดทรายแก้ว หมู่ที่ 3 ตำบลตากแดด

อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

202209291500-3

0

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างขุดลอกคูระบายน้ำบริเวณถนนสายโรงน้ำเชื่อมทางรถไฟ หมู่ที่ 2

Posted by:

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตากแดด

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างขุดลอกคูระบายน้ำบริเวณถนนสายโรงน้ำเชื่อมทางรถไฟ หมู่ที่ 2

ตำบลตากแดด อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

202209291500-2

0

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างต่อเติมอาคารสำนักงาน อบต.ตากแดด

Posted by:

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตากแดด

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างต่อเติมอาคารสำนักงาน อบต.ตากแดด อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

202209291500-1

0

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 7

Posted by:

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตากแดด

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 ตำบลตากแดด อำเภอเมือง

จังหวัดชุมพร  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

202209291500

0

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

Posted by:

ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลตากแดด

เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ

…………………………………………

202209291436

0

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโดมเอนกประสงค์ อบต.ตากแดด อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Posted by:

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตากแดด

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโดมเอนกประสงค์ อบต.ตากแดด อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ

……………………………………..

202209271831

0

ประกาศตรวจรับพัสดุโครงการปรับปรุง/ซ่อมแซม ถนนหินคลุกภายในตำบลตากแดด

Posted by:

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตากแดด

เรื่อง ประกาศตรวจรับพัสดุโครงการปรับปรุง/ซ่อมแซม ถนนหินคลุกภายในตำบลตากแดด

(รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

202209281251

0

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ (สำนักปลัด)

Posted by:

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตากแดด

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

202209261615-4

0
Page 1 of 13 12345...»