องค์การบริหารส่วนตำบลตากแดด

องค์การบริหารส่วนตำบลตากแดด ตำบลตากแดด อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร 86190
โทรศัพท์ : 077-613432 โทรสาร : 077-613432 -14
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : saraban@takdad.go.th