แผนการจัดซื้อหรือจัดจ้างหรือแผนจัดหาพัสดุ
ภาพกิจกรรม

องค์การบริหารส่วนตำบล ตากแดด

ข่าวจัดซื้อจัดจ้างจาก e-GP
ข่าวสารในเครือข่าย อปท.จังหวัดชุมพร
ข่าวสารในเครือข่าย อปท.

มัลติมีเดีย

ปฏิทินกิจกรรมหน่วยงาน

สถานที่สำคัญ

ของดีในตำบล

ITA
ita
ช่องทางการเข้าทำแบบสำรวจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) เพื่อประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

ในการดำเนินงานของ องค์การบริหารส่วนตำบลตากแดด ประจำปีงบประมาณ 2566

eit
iit

กระดานสนทนา

CoursEditor

โพสเมื่อ 2023-06-05 17:25:30 ที่แล้ว โพสโดย CoursEditorSaida

ตอบ 1 อ่าน 10

Hello.

โพสเมื่อ 2023-06-05 18:18:07 ที่แล้ว โพสโดย AlexeyInich

ตอบ 0 อ่าน 6

Men Dating Men: Celebrating Love and Joint

โพสเมื่อ 2023-06-04 20:10:58 ที่แล้ว โพสโดย Jerrytig

ตอบ 0 อ่าน 4

โพสเมื่อ 2023-06-05 15:21:57 ที่แล้ว โพสโดย

ตอบ 0 อ่าน 4

ระบบสารสนเทศสำหรับเจ้าหน้าที่