แผนการจัดซื้อหรือจัดจ้างหรือแผนจัดหาพัสดุ
ภาพกิจกรรม

องค์การบริหารส่วนตำบล ตากแดด

ข่าวจัดซื้อจัดจ้างจาก e-GP
ข่าวสารในเครือข่าย อปท.จังหวัดชุมพร
ข่าวสารในเครือข่าย อปท.

มัลติมีเดีย

ปฏิทินกิจกรรมหน่วยงาน

สถานที่สำคัญ

ของดีในตำบล

ITA
ita
ช่องทางการเข้าทำแบบสำรวจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) เพื่อประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

ในการดำเนินงานของ องค์การบริหารส่วนตำบลตากแดด ประจำปีงบประมาณ 2566

eit
iit