นโยบายเว็บไซต์ของ อบต.ตากแดด

 

ดาวน์โหลดเอกสาร

1. นโยบายเว็บไซต์ของอบต.ตากแดด

2. นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ อบต.ตากแดด

 

3. นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ของตากแดด