ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อถังขยะพลาสติก จำนวน 50 ใบ

Posted by:

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตากแดด

เรื่อง  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถังขยะพลาสติก ขนาด 200 ลิตร จำนวน 50 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

202207261438

0