ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุจราจร จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Posted by:

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตากแดด
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุจราจร จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ

…………………………………….

202208181307

0

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๕ รายการ

Posted by:

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตากแดด
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

202208171736

0

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถังขยะพลาสติก ขนาด 200 ลิตร จำนวน 100 ใบ

Posted by:

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตากแดด
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถังขยะพลาสติก ขนาด 200 ลิตร จำนวน 100 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

202208111529

0

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. สายร่วมใจอุทิศ ม.8

Posted by:

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตากแดด

เรื่อง  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. สายร่วมใจอุทิศ หมู่ที่ 8 ตำบลตากแดด อำเภอเมือง

จังหวัดชุมพร  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

202207271755-1

0

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. สายบุญศิริ ม.8

Posted by:

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตากแดด

เรื่อง  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. สายบุญศิริ หมู่ที่ 8 ตำบลตากแดด อำเภอเมือง

จังหวัดชุมพร  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

202207271755

0

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถไถปรับเกลี่ยแต่งซ่อมแซมไหล่ถนน จำนวน 16 ชม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Posted by:

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตากแดด

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถไถปรับเกลี่ยแต่งซ่อมแซมไหล่ถนน จำนวน 16 ชม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ

………………………………………

202207271353-1

0

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Posted by:

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตากแดด

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ

………………………………………………….

202207271353

0

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อถังขยะพลาสติก จำนวน 50 ใบ

Posted by:

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตากแดด

เรื่อง  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถังขยะพลาสติก ขนาด 200 ลิตร จำนวน 50 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

202207261438

0

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Posted by:

องค์การบริหารส่วนตำบลตากแดด

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะจง

รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ

…………………………………….

 202207220929

0

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสายส่งน้ำดับเพลิงพร้อมข้อต่อสวมเร็วชนิดทองเหลือง จำนวน 1 เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Posted by:

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตากแดด

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  ซื้อสายส่งน้ำดับเพลิงพร้อมข้อต่อสวมเร็วชนิดทองเหลือง จำนวน 1 เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ

………………………………….

202207200954

0
Page 1 of 64 12345...»