ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุจราจร จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Posted by:

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตากแดด
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุจราจร จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ

…………………………………….

202208181307

0

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถไถปรับเกลี่ยแต่งซ่อมแซมไหล่ถนน จำนวน 16 ชม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Posted by:

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตากแดด

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถไถปรับเกลี่ยแต่งซ่อมแซมไหล่ถนน จำนวน 16 ชม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ

………………………………………

202207271353-1

0

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Posted by:

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตากแดด

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ

………………………………………………….

202207271353

0

ประกาศตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายห้วยพลับ (ช่วงที่ 2) ม.9

Posted by:

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตากแดด

เรื่อง  การตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายห้วยพลับ (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 9

ตำบลตากแดด อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร

(รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

202207261106

0

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Posted by:

องค์การบริหารส่วนตำบลตากแดด

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะจง

รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ

…………………………………….

 202207220929

0

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสายส่งน้ำดับเพลิงพร้อมข้อต่อสวมเร็วชนิดทองเหลือง จำนวน 1 เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Posted by:

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตากแดด

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  ซื้อสายส่งน้ำดับเพลิงพร้อมข้อต่อสวมเร็วชนิดทองเหลือง จำนวน 1 เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ

………………………………….

202207200954

0

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬา จำนวน 7 รายการ ตามโครงการส่งเสริมสนับสนุนนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา อบจ.คัพ ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Posted by:

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตากแดด

เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬา จำนวน 7 รายการ ตามโครงการส่งเสริมสนับสนุนนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา อบจ.คัพ ประจำปี 2565

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ

……………………………………..

202207181431

 

0

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุกีฬา จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Posted by:

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตากแดด

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุกีฬา จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ

………………………………………….

202206291135

0
Page 1 of 37 12345...»