ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุกีฬา จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Posted by:

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตากแดด

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุกีฬา จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ

………………………………………….

202206291135

0

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) ประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๕ ระหว่างวันที่ ๑ กรกฎาคม – ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Posted by:

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตากแดด

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) ประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๕ ระหว่างวันที่ ๑ กรกฎาคม – ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๕

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ

…………………………………………………….

202206211620

0

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทำความสะอาด ศพด.วัดหาดทรายแก้ว

Posted by:

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตากแดด

เรื่อง  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดหาดทรายแก้ว

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

202206141308

0

ประกาศตรวจรับพัสดุโครงการขุดวางท่อระบายน้ำ (ซอยหลังโรงเรียนบ้านในห้วย ม.7 ต.ตากแดด)

Posted by:

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตากแดด

เรื่อง  การตรวจรับพัสดุโครงการขุดวางท่อระบายน้ำ (ซอยหลังโรงเรียนบ้านในห้วย หมู่ที่ 7 ตำบลตากแดด)

ตำบลตากแดด อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร

(รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

ประกาศตรวจรับพัสดุ

0

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดหาดทรายแก้ว

Posted by:

0

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาส่วนภูมิภาค ถนนสายบ้านพ่วง ม.4 เชื่อม ม.8

Posted by:

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตากแดด

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาส่วนภูมิภาค ถนนสายบ้านพ่วง

หมู่ที่ 4 เชื่อมหมู่ที่ 8 ตำบลตากแดด อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

202206071720-4

0

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาส่วนภูมิภาค ถนนสายร่วมใจพัฒนา ม.4

Posted by:

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตากแดด

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาส่วนภูมิภาค ถนนสายร่วมใจพัฒนา

หมู่ที่ 4 ตำบลตากแดด อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

202206071720-3

0

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาส่วนภูมิภาค ถนนสายดอนแค 2 ม.4

Posted by:

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตากแดด

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาส่วนภูมิภาค ถนนสายดอนแค 2

หมู่ที่ 4 ตำบลตากแดด อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

202206071720-2

0

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาส่วนภูมิภาค ถนนสายผลพฤกษา ม.5

Posted by:

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตากแดด

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาส่วนภูมิภาค ถนนสายผลพฤกษา

หมู่ที่ 5 ตำบลตากแดด อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

202206071720-1

0
Page 1 of 8 12345...»